Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Brąszewice

Kolorowy pasek

Referat Organizacyjny, Spraw Społecznych i Obywatelskich

 

adres: ul. Starowiejska 1, 98-277 Brąszewice
telefon: 43 821 17 78, fax: 43 821 18 73

e-mail: ug_braszewice@wp.pl

 

godziny urzędowania: od poniedziałaku do piątku: od 800 do 1600


 

  Kierownik referatu organizacyjnego, spraw społecznych i obywatelskich
 
mgr Teresa Gałązka, pokój nr 10 


 

  Inspektor ds. ewidencji ludności
 
mgr inż. Zbigniew Iszczek, pokój nr 7


  Inspektor ds. kadr i spraw społecznych
 
Zofia Ługowska, pokój nr 8


  Inspektor ds. organizacyjnych
 
Krzysztofa Sowjak, pokój nr 2


  Inspektor ds. informatyki i działalności gospodarczej
   inż. Sylwester Domagała, pokój nr 9

 


     Do głównych zadań realizowanych przez referat należy prowadzenie spraw
            organizacyjnych i osobowych, a w szczególności:

 przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu,

 prowadzenie ewidencji korespondencji,

 przygotowanie pomieszczeń i obsługa, w tym protokołowanie spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta, Zastępcę Wójta i Sekretarza,

 prenumerata czasopism i dzienników urzędowych,

 prowadzenie archiwum zakładowego,

 przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski oraz organizowanie im kontaktów z Wójtem, Zastępcą Wójta i Sekretarzem, bądź kierowanie ich do właściwych referatów,

 zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie, w tym materiały biurowe i kancelaryjne,

 prowadzenie zadań związanych z ochroną przeciwpożarową Urzędu,

 prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników,

 przygotowywanie projektów wewnętrznych instrukcji bhp,

 rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy,

 okresowa analiza stanu bhp,

 prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt
    osobowych pracowników,

 organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników,

 przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy,

 przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych,

 zapewnienie warunków do prowadzenia działalności socjalnej Urzędu jako pracodawcy,

 ewidencji ludności i dokumentów stwierdzających tożsamość,

 przygotowania ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny,

 współdziałania z organami wojskowymi,

 administracji rezerw osobowych w tym rejestracji poboru i ewidencji,

 nakładania obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności,

 świadczeń na rzecz obrony,

 tworzenia formacji obrony cywilnej,

 zakwaterowania sił zbrojnych,

 administrowania, gospodarowania i zarządzania gminnym zasobem lokalowym,

 dodatków mieszkaniowych,

 przygotowywania propozycji stawek czynszów i opłat za lokale,

 przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie Referatami materiałów dotyczących projektów uchwał Rady i jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,

 przechowywanie uchwał podejmowanych przez Radę Gminy i jej komisje.

 przekazywanie – za pośrednictwem Sekretariatu – korespondencji do i od Rady, jej komisji 
    oraz poszczególnych radnych,

 przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji,

 podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań rady, jej komisji i Wójta,

 protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań,

 prowadzenie rejestru uchwał, zarządzeń i innych postanowień Rady i jej komisji,

 prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,

 organizowanie szkoleń radnych,

 utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd,

 prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków i petycji,

 analiza kosztów funkcjonowania Urzędu,

 analizowanie i diagnozowanie zjawisk społecznych i gospodarczych występujących na obszarze Gminy i gmin sąsiednich,

 prowadzenie spraw związanych z bibliotekami m.in. spraw tworzenia, łączenia i znoszenia bibliotek, nadawania im statutów oraz nadzorowania bibliotek publicznych,
 realizacja zadań gminy z zakresu kultury fizycznej w tym sportu, rekreacji i wypoczynku,

 realizacja zadań gminy z zakresu ochrony zdrowia.

 wykonywanie zadań z zakresu działalności pożytku publicznego,

 wykonywanie zadań należących do administratora bezpieczeństwa informacji,

 ewidencją przedsiębiorców,

 zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych,

 prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej,

 prowadzenie strony internetowej Gminy

Metadane

Źródło informacji:Renata Plucińska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Sylwester Domagała
Data wprowadzenia:2006-05-12 13:15:13
Opublikował:Sylwester Domagała
Data publikacji:2006-05-12 13:51:14
Ostatnia zmiana:2015-05-06 11:20:34
Ilość wyświetleń:4445

Urzad Gminy, ul. Starowiejska 1, 98-277 Braszewice
Tel. 43 821 17 78, fax. 43 821 18 73
Czynny od poniedzialku do piatku od 8:00 do 16:00
e-mail: ug_braszewice@wp.pl


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij