Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Brąszewice

Kolorowy pasek


O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 207, poz. 2108)

Wójt Gminy Brąszewice
 ogłasza

 

ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brąszewice.

W skład nieruchomości o łącznej powierzchni


 
 

Lp.

Nr działki

Pow. w m2

Położenie

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

w planie

Cena wywoławcza

w zł

Wadium

1

 

2

424

  425

1200

  900

Sokolenie

Działki
niezabudowane,
o kształtach
nieregularnych,wg zapisów  w ewidencji
gruntów dz. nr 424
stanowi nieużytki
i budynki na roli
a dz. nr 425 stanowi
nieużytki.Działki usytuowane
są za  nieruchomością
zabudowaną,przy granicy z
Lasami Państwowymi. 

Brak aktualnego
planu zagospodarowania przestrzennego.
W studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego nieruchomość
położona jest w terenach zabudowy istniejącej
2.850,00 285,001.Przetarg odbędzie się w dniu 03 listopada 2008r. o godz. 1000 w budynku Urzędu
Gminy Brąszewice, sala USC.

2.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które do dnia 27 października    2008r. wniosą wadium w wysokości określonej w powyższej tabeli, stanowiące 10%  ceny    wywoławczej, na konto Urzędu Gminy Brąszewice  nr   18 9256 0004 1300 3766 2000 0050.

• wadium winno być wniesione w pieniądzu a dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu

• wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości

• pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w każdej sytuacji wymie-nionej w § 4 ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 207, poz. 2108)

• wadium wniesione w innej formie rozliczone jest wg zasad z § 4 ust. 9 ww. rozporządzenia.

3.Do ceny wywoławczej nie dolicza się Vat-u.  

4.Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpi do przetargu ustnego bądź żaden z uczestników nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą.

5.O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 30,00 zł

6.Organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży w razie  nie stawienia się bez usprawiedliwienia osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości do zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

7.Nieruchomość można oglądać zawsze, a z przedstawicielem właściciela po uprzednim zgłoszeniu do Urzędu Gminy, w godzinach pracy Urzędu, najpóźniej do dnia wpłaty wadium.

8.Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy na okres 30 dni a także opublikowane na stronie internetowej Urzędu    www.braszewice.bip.net.pl oraz podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty we wsi Sokolenie.

9.Szczegółowych informacji w zakresie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Brąszewice, pokój nr 5, w godzinach jego urzędowania lub telefonicznie pod numerem telefonu (043) 821 17 78.

 

Metadane

Źródło informacji:Anna Morawska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Sylwester Domagała
Data wprowadzenia:2008-09-24 14:00:12
Opublikował:Sylwester Domagała
Data publikacji:2008-09-24 14:14:44
Ostatnia zmiana:2008-10-21 13:24:08
Ilość wyświetleń:1516

Urzad Gminy, ul. Starowiejska 1, 98-277 Braszewice
Tel. 43 821 17 78, fax. 43 821 18 73
Czynny od poniedzialku do piatku od 8:00 do 16:00
e-mail: ug_braszewice@wp.pl


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij