Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Brąszewice

Kolorowy pasek

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Sieradzkiej E-ski”

ogłasza nabór na stanowisko w biurze stowarzyszenia:

 

asystent projektu w pełnym wymiarze czasu pracy

 

I.Wymagania niezbędne:

 

1.        Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych.

2.        Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i za przestępstwa skarbowe.

3.        Nieposzlakowana opinia.

4.        Wykształcenie wyższe  - prawnicze, ekonomiczne, administracyjne, zarządzanie
     i marketing.

5.        Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet office).

6.        Doświadczenie w pracy administracyjnej.

7.        Udokumentowana wiedza i doświadczenie dotyczące zasad korzystania z funduszy
    pomocowych i pozyskiwania dotacji unijnych.

8.        Dobra znajomość programu LEADER.

9.        Znajomość zasad funkcjonowania LGD i przepisów prawnych w zakresie wdrażania
     LSR.

10.    Prawo jazdy kategorii B.

 

II. Wymagania pożądane:

 

1.        Umiejętność samodzielnej i kreatywnej pracy.

2.        Zdolności organizacyjne.

3.        Doświadczenie w zakresie usług doradczych i/lub finansowych.

4.        Wiedza z zakresu funduszy strukturalnych PROW 2007-2013.

5.        Znajomość języka obcego.

 

III. Do zakresu zadań wykonywanych na stanowisku będzie należało m.in.:

 

1.        Obsługa Biura oraz prowadzenie dokumentacji merytorycznej.

2.        Weryfikacja formalna wniosków.

3.        Wyszukiwanie nowych programów pomocowych sprzyjających dalszemu rozwojowi
     obszaru LGD.

4.        Współpraca w zakresie aplikowania o środki z funduszy zewnętrznych.

5.        Prowadzenie usług doradczych z zakresu pisania wniosków.

6.        Asystowanie przy realizacji projektów.

7.        Organizowanie i realizowanie działań przewidzianych w projekcie.

 

IV. Wymagane dokumenty:

 

1.        Wypełniony kwestionariusz osobowy.

2.        Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.

3.        List motywacyjny, CV.

4.        Oświadczenie o niekaralności.

5.        Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.

6.        Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym
     stanowisku.

   7.        Dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie w tym certyfikaty, dyplomy,
     za
świadczenia o ukończonych kurach, szkoleniach, dokumentujące staż pracy itp.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie w Sekretariacie Urzędu Gminy Brzeźnio ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio lub listem poleconym na adres Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 listopada 2009 r. do godziny 15.30. Na kopercie należy dopisać słowa „Nabór – asystent projektu w LGD”.

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Do dokumentów należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) poświadczone własnoręcznym podpisem.

 

Nabór ma charakter dwuetapowy:

1.        Ocena formalna.

2.        Rozmowa kwalifikacyjna.

 

Osoby, które pozytywnie przejdą ocenę formalną zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Brzeźniu ul. Wspólna 44 w ciągu 3 dni roboczych od  momentu zakończenia naboru.

 

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy
w Brze
źniu, Urzędu Gminy w Brąszewicach, Urzędu Gminy we Wróblewie i Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0-43 820-30-26 wew. 29
(p. Renata Marczak) oraz  0601-786-203 (p. Justyna Perka – kierownik biura LGD).

 

 

Metadane

Źródło informacji:Lokalna Grupa Działania
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Sylwester Domagała
Data wprowadzenia:2009-11-06 10:33:11
Opublikował:Sylwester Domagała
Data publikacji:2009-11-06 10:34:50
Ostatnia zmiana:2009-11-06 10:36:43
Ilość wyświetleń:1790

Urzad Gminy, ul. Starowiejska 1, 98-277 Braszewice
Tel. 43 821 17 78, fax. 43 821 18 73
Czynny od poniedzialku do piatku od 8:00 do 16:00
e-mail: ug_braszewice@wp.pl


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij