Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Brąszewice

Kolorowy pasek

O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 207, poz. 2108)

 

Wójt Gminy Brąszewice

ogłasza

 

ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brąszewice, ujętej w wykazie Nr 2 z dnia 13.10.2009r.

 

 

Lp.

Nr działki

Pow. działki

w ha

Położenie

Użytki w ha

Cena wywoławcza

w zł

Wadium

/zł/

Minimalne

Postąpienie

/zł/

1

 

52

0,0700

Zwierzyniec

PsV-0,0500

N-0,0200

3.684

/w tym 22% VAT/

 

368

 

50

 

Przetarg odbędzie się w dniu 18 lutego 2010r. o godz. 1100

w budynku Urzędu Gminy Brąszewice, sala USC.

 

1.W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brąszewice przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenach zabudowy istniejącej. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.

2.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które do dnia 14 lutego 2010r. wniosą wadium w wysokości określonej w powyższej tabeli, stanowiące 10%  ceny wywoławczej, na konto Urzędu Gminy Brąszewice  nr  18 92560004 1300 3766 2000 0050.

• wadium winno być wniesione w pieniądzu a dowód wniesienia wadium przez  uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu

• wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości

• pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w każdej sytuacji wymienionej w § 4 ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 207, poz. 2108)

 wadium wniesione w innej formie rozliczone jest wg zasad z § 4 ust. 9 ww. rozporządzenia.

3. Cena wywoławcza zawiera podatek VAT.

4.Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpi do przetargu  ustnego bądź żaden z uczestników nie zaoferuje minimalnego postąpienia ponad cenę wywoławczą.

5. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym nie może ono wynosić mniej niż  50,00 zł

6. Organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży w razie  nie stawienia się bez usprawiedliwienia osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości do zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

7. Nieruchomość można oglądać zawsze, a z przedstawicielem właściciela po uprzednim zgłoszeniu do Urzędu Gminy, w godzinach pracy Urzędu, najpóźniej do dnia wpłaty wadium.

8. Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy a także opublikowane na stronie internetowej Urzędu www.braszewice.bip.net.pl oraz podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty we wsi Zwierzyniec.

9. Szczegółowych informacji w zakresie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Brąszewice, pokój nr 5, w godzinach jego urzędowania lub telefonicznie pod numerem telefonu 043 821 17 78.

 

 

Wójt Gminy Brąszewice

Władysław Iszczek

Metadane

Źródło informacji:Anna Morawska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Sylwester Domagała
Data wprowadzenia:2010-01-20 08:56:20
Opublikował:Sylwester Domagała
Data publikacji:2010-01-20 08:57:28
Ostatnia zmiana:2010-01-20 08:59:58
Ilość wyświetleń:1327

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij