Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Brąszewice

Kolorowy pasek

Nabór na kierownika w biurze Lokalnej Grupy Działania

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Sieradzkiej E-ski”

ogłasza nabór na stanowisko w biurze stowarzyszenia:

kierownik biura w wymiarze 1 etatu

 

 

I. Wymagania niezbędne:

 

1.  Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych.

2.  Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i za przestępstwa skarbowe.

3.  Nieposzlakowana opinia.

4.  Wykształcenie wyższe (pożądane kierunki: ekonomia, zarządzanie i marketing,

     administracja, europeistyka, rolnictwo, ochrona środowiska).

5.  Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet office).

6.  Bardzo dobra znajomość podejścia LEADER.

7.  Doświadczenie w zakresie realizacji podobnych projektów.

8.  Doświadczenie w zakresie zarządzania projektami.

9.  Znajomość Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Szlakiem Sieradzkiej E-ski”.

10. Znajomość zasad funkcjonowania LGD i przepisów prawnych w zakresie wdrażania

      LSR.

 

 

 

II. Wymagania pożądane:

 

1. Umiejętność samodzielnej i kreatywnej pracy.

2. Zdolności organizacyjne, konstruktywna praca w zespole

3. Komunikatywność, przedsiębiorczość i umiejętność rozwiązywania problemów.

4. Wiedza z zakresu funduszy strukturalnych w szczególności PROW 2007-2013.

5. Umiejętność sporządzania analiz ekonomicznych.

6. Doświadczenie w aktywizowaniu mieszkańców lokalnych społeczności.

8. Kompetencje w zakresie aplikowania o środki  współfinansowane ze środków unii europejskiej.

9. Możliwość korzystania  z samochodu prywatnego do celów służbowych.

 

 

III. Do zakresu zadań wykonywanych na stanowisku będzie należało m.in.:

 

1. Zarządzanie i sprawowanie ogólnego nadzoru nad działalnością biura.

2. Prowadzenie spraw Stowarzyszenia.

3. Przygotowywanie materiałów na Walne Zebranie Członków i Zebranie Zarządu

Stowarzyszenia.

4. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków i Zarządu Stowarzyszenia.

5. Prowadzenie działań informacyjnych, promocyjnych i kulturalnych związanych

    z obszarem LGD, realizacją LSR oraz działalnością LGD.

6. Prowadzenie korespondencji oraz dokumentacji Stowarzyszenia.

7. Asystowanie przy prowadzonych projektach i wspieranie pracowników biura

 

IV. Wymagane dokumenty

 

1. Wypełniony kwestionariusz osobowy.

2. Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (posiadane certyfikaty, dyplomy, zaświadczenia ukończonych kursów, szkoleń) i staż pracy.

3. List motywacyjny, CV.

4. Oświadczenie o niekaralności.

5. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.

6. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym

stanowisku.

7. Dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie

w biurze Lokalnej Grupy działania „Szlakiem Sieradzkiej E-ski” ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio lub listem poleconym na adres Lokalnej Grupy działania w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lutego 2012 r.do godziny 15.30. Kopertę należy opatrzeć napisem
„Nabór – Kierownik LGD”. Dokumenty, które wpłyn
ą po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Do dokumentów należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku Dz.U.Nr 101, poz. 926 z późn. zm) poświadczone własnoręcznym podpisem.

 

Nabór ma charakter dwuetapowy:

1. Ocena formalna.

2. Rozmowa kwalifikacyjna.

 

Osoby, które pozytywnie przejdą ocenę formalną zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Otwarcie ofert nastąpi w biurze lokalnej Grupy działania „Szlakiem Sieradzkiej E-ski”
ul. Wspólna 44 w dniu 17 lutego 2012 r. o godzinie 15.00.

 

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania, Urzędu Gminy w Brzeźniu, Urzędu Gminy w Brąszewicach, Urzędu Gminy we Wróblewie i Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0-43 82 03 026 (wew. 29

p. Renata Marczak)

 

Metadane

Źródło informacji:Lokalna Grupa Działania
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Sylwester Domagała
Data wprowadzenia:2012-01-27 10:37:03
Opublikował:Sylwester Domagała
Data publikacji:2012-01-27 10:38:16
Ostatnia zmiana:2012-01-27 10:38:18
Ilość wyświetleń:1860

Urzad Gminy, ul. Starowiejska 1, 98-277 Braszewice
Tel. 43 821 17 78, fax. 43 821 18 73
Czynny od poniedzialku do piatku od 8:00 do 16:00
e-mail: ug_braszewice@wp.pl


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij