Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Brąszewice

Kolorowy pasek

Przetarg - Sprzedaż nieruchomości w miejscowości Zwierzyniec

 

Brąszewice, dn. 16.03.2012 r.

 

O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U

 

       Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 207, poz. 2108)

 

 

Wójt Gminy Brąszewice

ogłasza kolejny ustny przetarg nieograniczony

 

 

na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brąszewice.

 

 

Nr działki

Pow. działki

 

Położenie nieruchomości

/obręb ewidencyjny/

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

 

 

Cena wywoławcza

/w zł/

Wadium

/w zł/

52

 

 

 

 

Zwierzyniec

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brąszewice przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenach zabudowy istniejącej.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.

Nieruchomość gruntowa z  częściami składowymi

/zbiornik p.poż./

1567

/w tym 23% VAT/

157

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2012r. o godz. 1100

w budynku Urzędu Gminy Brąszewice, sala konferencyjna.

 

1.    W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które do dnia 13 kwietnia 2012 r. wniosą wadium w wysokości określonej w powyższej tabeli, stanowiące 10% ceny wywoławczej, na konto Urzędu Gminy Brąszewice  nr  18 92560004 1300 3766 2000 0050. Za dzień wpłaty uważa się dzień wpływu wadium na podane wyżej konto.

• wadium winno być wniesione w pieniądzu, a dowód wniesienia wadium przez  uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu

• wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości

• pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w każdej sytuacji wymienionej w § 4 ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 207, poz. 2108)

 wadium wniesione w innej formie rozliczone jest wg zasad z § 4 ust. 9 ww. rozporządzenia.

2. Cena wywoławcza nieruchomości zawiera podatek VAT.

3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

4. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem aktu notarialnego.

5. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy sprzedaży pokrywa nabywca.

6. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia
do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od
zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

7. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpi do przetargu ustnego bądź żaden z uczestników nie zaoferuje minimalnego postąpienia ponad cenę wywoławczą.

8. Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie do publicznej wiadomości /w sposób określony w pkt. 10/ informację o odwołaniu przetargu.

9. Nieruchomość można oglądać zawsze, a z przedstawicielem właściciela po uprzednim zgłoszeniu do Urzędu Gminy, w godzinach pracy Urzędu, najpóźniej do dnia wpłaty wadium.

10. Ogłoszenie o przetargu podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy a także opublikowane na stronie internetowej Urzędu www.braszewice.bip.net.pl oraz podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Zwierzyniec.

11. Szczegółowych informacji w zakresie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Brąszewice, pokój nr 5, w godzinach urzędowania lub telefonicznie pod numerem telefonu 043 821 17 78.

12. Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów na zbycie przedmiotowej nieruchomości:

-  22.09.2011r.

-  05.03.2012r.

 

 

 

 

WÓJT GMINY
K
arol Misiak

 

 

Metadane

Źródło informacji:Sylwester Domagała
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Sylwester Domagała
Data wprowadzenia:2012-03-16 15:33:31
Opublikował:Sylwester Domagała
Data publikacji:2012-03-16 15:38:54
Ostatnia zmiana:2012-03-16 15:41:31
Ilość wyświetleń:1193

Urzad Gminy, ul. Starowiejska 1, 98-277 Braszewice
Tel. 43 821 17 78, fax. 43 821 18 73
Czynny od poniedzialku do piatku od 8:00 do 16:00
e-mail: ug_braszewice@wp.pl


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij