Wyszukaj:
Urząd Gminy Brąszewice
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Gmina
•  Położenie
•  Jednostki pomocnicze (sołectwa)
•  Warto zobaczyć
•  Jednostki organizacyjne
  Rada Gminy
•  Skład Rady Gminy
•  Komisje Rady Gminy
•  Oświadczenia majątkowe
•  Sesje Rady Gminy
•  Posiedzenie Komisji ds. Oświaty i Kultury
•  Archiwum
  Urząd Gminy
•  Kierownictwo urzędu
•  Struktura organizacyjna
•  Numery kont bankowych
•  Oświadczenia majątkowe
•  Ogłoszenia
•  Lokalna Grupa Działania "Szlakiem sieradzkiej E-ski"
•  Archiwum
  Praca Urzędu
•  Podatki i opłaty
•  Druki do pobrania
  Ochrona środowiska Gospodarka gruntami
•  Gospodarka odpadami
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku
•  Ocena jakości wody
•  Archiwum
  Nabór na stanowiska
•  Nabór na stanowisko ds. wodociągów i inwestycji
•  Nabór na stanowisko - Sekretarz Gminy
•  Archiwum
  Zamówienia Publiczne
•  Przetargi
•  Zamówienia do 30000 EURO
  Prawo lokalne
•  Statut gminy
•  Uchwały Rady Gminy
•  Budżet
•  Zarządzenia Wójta Gminy
•  Protokoły z sesji Rady Gminy
•  Rejestry
  Petycje
•  Petycje
  Redakcja Biuletynu
•  Osoba odpowiedzialna
  Wybory
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
•  Archiwum
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Wejdź na ePUAP
  Informacje
•  Instrukcja obsługi
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki


2025761
od 01 marca 2006
Wersja RSS

Najnowsze artykuły
  2017-05-24 20:01:17 Przetarg - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Trzcince
  2017-05-22 14:03:29 Konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych 2017
  2017-05-22 13:40:02 Protokół z XXXIV Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 31 marca 2017 r.
  2017-05-12 10:32:41 Sesje Rady Gminy kadencji 2014-2018
  2017-05-08 15:58:04 Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. wodociągów i inwestycji
  2017-05-08 14:20:10 Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko: budowa budynku do hodowli trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą
  2017-04-28 12:45:53 Zarządzenie nr 10/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor ds. wodociągów i inwestycji w Urzędzie Gminy w Brąszewicach.