Zamknij okno Drukuj dokument


UCHWAŁA NR XXXVII/161/2017
RADY GMINY BRĄSZEWICE
z dnia 25 sierpnia 2017 roku

w sprawie: wyrażenia woli przystąpienia z Lasami Państwowymi do wykonania przebudowy drogi leśnej pożarowej Nr 9 , 9A w Leśnictwie Orły Nadleśnictwo Złoczew.

Na podstawie art.6 ust. 1 i art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj: Dz.U. z 2016 roku poz. 446 ,poz.1579,poz.1948,Dz.U. z 2017 r. poz.730,poz.935)

§ 1.1 Rada Gminy w Brąszewicach wyraża wolę przystąpienia z Lasami Państwowymi w Leśnictwie Orły Nadleśnictwie Złoczew do realizacji przebudowy drogi leśnej pożarowej Nr 9 , 9A.
2. Wyraża wolę zabezpieczenia w budżecie roku 2017- 2018 łączną kwotę środków finansowych w wysokości 70.000,00 zł (słownie złotych : siedemdziesiąt tysięcy).

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Brąszewice do podpisania umowy partnerskiej na realizację zadania określonego w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sowizdrzał

Metadane

Źródło informacji:Rada Gminy
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Sylwester Domagała
Data wprowadzenia:2017-09-01 11:01:30
Opublikował:Sylwester Domagała
Data publikacji:2017-09-01 11:11:03
Ostatnia zmiana:2017-09-01 11:11:19
Ilość wyświetleń:157