Zamknij okno Drukuj dokument


UCHWAŁA NR XL/181/2017
RADY GMINY BRĄSZEWICE
z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Brąszewice i jej organów na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1875, poz. 2232) oraz § 10 i 63 Statutu Gminy Brąszewice (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2003 r., Nr 103, poz. 1015)  uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć plan pracy Rady Gminy Brąszewice i jej organów na 2018 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sowizdrzał

Załączniki

Uchwała_XL-181-2017-plan pracy rady (250.9kB)    
Plan prac Komisji RG na 2018 (181kB)    

Metadane

Źródło informacji:Rada Gminy
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Sylwester Domagała
Data wprowadzenia:2018-01-03 15:18:19
Opublikował:Sylwester Domagała
Data publikacji:2018-01-03 15:19:41
Ostatnia zmiana:2018-01-03 15:19:58
Ilość wyświetleń:95