Zamknij okno Drukuj dokument

Informacja o dostępie do informacji publicznej, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Zgodnie z art. 8 ust.4 Ustawy o dostępie do informacji publicznej, informujemy, że:

 

1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana:

 

a) poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy,

b) na pisemny wniosek,

 

2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

 

Zgodnie z art.15 ustawy:

 

1. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowo koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

 

2. Podmiot, o którym mowa w ust.1, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

 

 

 Podstawa prawna:

 

 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z dnia 8 października 2001 roku.)

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. z dnia 5 czerwca 2002 roku.)

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Wniosek informacja publiczna (140.3kB)    

Metadane

Źródło informacji:Mariusz Lipka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Lipka
Data wprowadzenia:2006-06-06 10:20:21
Opublikował:Mariusz Lipka
Data publikacji:2006-06-06 10:22:07
Ostatnia zmiana:2015-03-30 12:55:07
Ilość wyświetleń:6218