Typ: Rejestr
Nazwa: Rejestr umów dot. zamówień publicznych
Komórka organizacyjna: Referat Infrastruktury Technicznej
Sposób, miejsce i zasady udostępniania danych zawartych w zbiorze:
- osobiście:

Typ: Rejestr
Nazwa: Rejestr umów -zlecenie
Komórka organizacyjna: Referat Organizacyjny, Spraw Społecznych i Obywatelskich
Sposób, miejsce i zasady udostępniania danych zawartych w zbiorze:
- osobiście:

Urząd Gminy Brąszewice
Ul. Starowiejska 1
98-277 Brąszewice
tel. 43 821 17 78


Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek - piątek od 8:00 do 16:00