Na stanowisko Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Brąszewicach
wyznaczona została Pani Edyta Gęślak,
e-mail: iod@braszewice.pl
tel. (43) 821 17 78