ODEZWA DO GMIN

Sprawy związane z zapobieganiem bezdomności zwierząt od kilku lat są przedmiotem zainteresowania Najwyższej Izby Kontroli.
NIK postulowała dopuszczenie możliwości częściowego lub całkowitego finansowania przez gminy kastracji lub sterylizacji zwierząt domowych posiadających właścicieli.
Przy Prezesie NIK działa Rada do Spraw Wspierania Działań na Rzecz Ochrony Zwierząt, która stanęła na stanowisku, aby gminy podejmowały uchwały o dofinansowanie sterylizacji/kastracji psów i kotów posiadających właścicieli.
Prezes NIK przedstawił stanowisko Izby dot. możliwości podejmowania przez gminy uchwał o dofinansowaniu sterylizacji/kastracji psów i kotów posiadających właścicieli.

Sterylizacja zwierząt jest jednym z najistotniejszych sposobów zapobiegania bezdomności zwierząt. Ograniczenie liczby bezdomnych zwierząt poprawi ich dobrostan, a także bezpieczeństwo obywateli. Przekłada się także na oszczędności w budżetach gmin, ponieważ mniejsza liczba zwierząt bezdomnych umożliwi zmniejszenie nakładów finansowych na odłowienie i na utrzymanie ich w schronisku w Wojtyszkach.
Istnienie tego schroniska uchodzącego za największe schronisko w Europie z liczbą około 4000 psów, to hańba i ujma dla Polski. W jego miejsce można byłoby wybudować kilka mniejszych schronisk, biorąc pod uwagę, że właściciel schroniska Longin Siemiński otrzymał od Gmin w latach 2005-2010 kwotę ponad 16 milionów złotych. Od tego czasu do obecnego wpłynęły dalsze miliony.
W odróżnieniu od innych schronisk, psy z Wojtyszek rzadko wychodzą, bo zarabiają przez to, że są. Są na comiesięcznych fakturach dla gmin, opiewających na ok.5 zł od psa dziennie.

Gmina jest zobowiązana do realizacji nałożonego na nią zadania, w związku z czym nie można odmówić jej prawa wyboru sposobu realizacji tego zadania w ramach przepisów prawa. Nie oznacza to jednak, zdaniem NIK, iż gmina nie może realizować zadania zapobiegania bezdomności zwierząt w inny sposób niż poprzez wykonywanie zadań określonych w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Czipowanie i kastracja mogą nawet o 70 proc. zmniejszyć problem bezdomnych psów i wydatki gminy na ten cel.
Jako przykłady godne naśladowania niech tu posłużą 2 Gminy:
Gmina Myszków i Gmina Suchy Las.

Gmina Myszków na rok 2018 podjęła Uchwałę o programie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Myszków.
Program ten polega na zmniejszeniu populacji bezdomnych zwierząt poprzez realizację takich zadań jak: obligatoryjna sterylizacja i kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt, sterylizacje i kastracje wolno żyjących kotów, dofinansowanie sterylizacji i kastracji psów i kotów z terenu gminy Myszków, które posiadają właścicieli.
W gminie Myszków czipowanie i sterylizacja spowodowały od 2010 roku spadek bezdomnych psów o 70 procent. Gmina do tej pory dopłacała opiekunom psów za sterylizację - 50 proc. zwrotu kosztów wynoszących ok.160 złotych.

Elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt to jedna z głównych metod zapobiegania bezdomności zwierząt, dlatego też w gminie Suchy Las na mocy Uchwały nr XXVI/222/2008 Rady
Gminy Suchy Las z dnia 30 października 2008 r. w sprawie Regulaminu rejestracji i znakowania psów, zachowania względów bezpieczeństwa przez właścicieli i posiadaczy
zwierząt domowych, oraz wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Suchy Las, istnieje obowiązek rejestracji i znakowania psów poprzez czipowanie. Dane o zaczipowanych zwierzętach wprowadzane są do Międzynarodowej Bazy Safe - Animal, co pozwala na szybkie odnajdywanie właścicieli zagubionych zwierząt.
Sterylizacja i kastracja zwierząt bezdomnych oraz domowych to najskuteczniejsza metoda unikania niekontrolowanej rozrodczości zwierząt.
Program zakłada zachęcanie właścicieli zwierząt do ich sterylizacji i kastracji, poprzez prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych oraz akcji dofinansowania tych zabiegów.
W 2017 r. gmina Suchy Las dofinansowała w 50%, 63 zabiegi sterylizacji i kastracji, w tym 40 kotów i 23 psów.

Bardzo proszę o wzięcie pod uwagę tych faktów i rozważenie możliwości ponoszenia nakładów Gminy na chipowanie i sterylizację/kastrację psów i kotów. W efekcie przyniesie to tylko oszczędności w budżecie Gminy.