OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

Józef Przezak

Radny Gminy