OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

Bartłomiej Kuś

Radny Gminy