OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

Adam Sowizdrzał

Przewodniczący Rady Gminy