OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Brąszewice
w sprawie przyznania stypendium sportowego
oraz nagród na 2020 rok

Na podstawie Regulaminu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień stanowiących załącznik do Uchwały Rady Gminy Nr XLIV/200/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r. za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym:

Stypendia sportowe przyznano w następujących wysokościach:
 
1.
Nazwisko i imię: Stawirej Aleksander - Zawodnik Kadry Narodowej Polski
Osiągnięcie: II miejsce w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Boksie
Kwota stypendium: 150 zł/m-c

2.
Nazwisko i imię Stochniałek Weronika - Zawodnik Klubu Ziętek Team
Osiągnięcie: III miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów i Seniorów w Kickboxingu
Kwota stypendium: 150 zł/m-c

Nagrody sportowe przyznano w następujących wysokościach:

1.
Nazwisko i imię: Stawirej Aleksander - Zawodnik Kadry Narodowej Polski 
Osiągnięcie: I miejsce w Międzynarodowym Turnieju w ramach VII Memoriału Leszka Drogosza w Boksie
Kwota nagrody:  2000 zł

2.
Nazwisko i imię: Dawid Krupiński - Zawodnik ULKS MOSiR Sieradz
Osiągnięcie: I miejsce w sztafecie 4x100 m M U18 w XXII Ogólnopolskich Igrzyskach LZS
Kwota nagrody: 1000 zł

3.
Nazwisko i imię: Stochniałek Weronika - Zawodnik Klubu Ziętek Team
Osiągnięcie: III miejsce w Mistrzostwach Polski w Kickboxingu
Kwota nagrody: 1000 zł

Wójt Gminy
Karol Misiak

Brąszewice, 13.02.2020 r.