Brąszewice, dn. 12.02.2020 r.

IT.271.WR.1.2020

Informacja o wyborze propozycji cenowej

Dotyczy postepowania na „Obsługę bankową Gminy Brąszewice oraz jej jednostek organizacyjnych”

Gmina Brąszewice informuje, że w wyniku postepowania o udzielenie zamówienia publicznego  za najkorzystniejszą  uznano propozycję cenową złożoną przez Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie, 98-360 Lututów, ul. Klonowska 2.

Uzasadnienie wyboru:
Wybrano propozycje cenową, która uzyskała najwyższa łączna ilość  punktów i jest zgodna z ogłoszeniem o udzielenie zamówienia.

Wójt Gminy
Karol Misiak