Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brąszewicach

Teresa Płucienniczak
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brąszewicach
ul. Sieradzka 98, 98-277 Brąszewice
tel. 43 821 13 70, fax 43 821 18 73