Szkoła Podstawowa w Godynicach

Dorota Krauz 
Dyrektor
Godynice 17, 98-277 Brąszewice
tel. 43 821 16 20