OPŁATA TARGOWA

Jednostka obsługująca: Referat Finansów i Budżetu
pokój nr 19, tel. (43) 8211778
inspektor ds. wymiaru podatku i opłat
Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.

Dzienne stawki opłaty targowej:

1) przy zajęciu powierzchni placu do 5 m2 włącznie - 5,00 zł;
2) za każdy 1 m2 powierzchni zajętej powyżej 5 m2 - 1,00 zł.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1170)

Uchwała nr XVII/73/2015 Rady Gminy Brąszewice z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie opłaty targowej. (Dz. Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2016 r., poz. 160)