ZAŚWIADCZENIE O POSIADANYCH GRUNTACH

Jednostka obsługująca: Referat Finansów i Budżetu
pokój nr 19, tel. (43) 8211778
inspektor ds. wymiaru podatku i opłat
Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00

Niezbędne dokumenty: 
Wniosek / podanie

Opłaty:
zaświadczenie – 17 zł (dowód wpłaty opłaty skarbowej należy okazać przy składaniu wniosku)

zaświadczenia w sprawach alimentacyjnych, ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, rent strukturalnych, świadczeń socjalnych, zatrudnienia i wynagrodzenia o pracę, nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia – nie podlegają opłacie skarbowej

Informacje

Dokumenty może odebrać:
Wnioskodawca,
Prawomocny pełnomocnik wnioskodawcy.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
do 7 dni.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz 1325 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz 1546 z poźn. zm.)