PODATEK AKCYZOWY

Jednostka obsługująca: Referat Finansów i Budżetu
pokój nr 19, tel. (43) 8211778
inspektor ds. wymiaru podatku i opłat
Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

Niezbędne dokumenty:
- Wniosek
- Faktury VAT (lub ich kopie)
- dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR zawierający informację o liczbie DJP bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta.

Termin składania wniosków w 2021 roku:

- od 1 lutego 2021 r. do 28 lutego 2021 r. wniosek wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

- od 1 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. wniosek wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r.

Sposób załatwiania sprawy

do 30 dni po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja.

Terminy wypłacania:
1 – 30 kwietnia 2021 r. w przypadku pierwszego wniosku

1-31 października 2021 r. w przypadku drugiego wniosku

Zwroty wypłacane są gotówką w Kasie Urzędu Gminy, lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Wójta Gminy Brąszewice. (odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu.)

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2188)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2021 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 2435)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2466)