Program Ochrony Środowiska ze względu na swoją objętość dostępny jest w postaci załącznika.