Plan gospodarki odpadami ze względu na swoją objętość dostępny jest w postaci załącznika.