Treść sprawozdania w załączniku.

Sprawozdanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego pod adresem:

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2010/183/1491/pozycja.xml