Komisje Rady Gminy Brąszewice kadencji 2018-2023


Komisja Rewizyjna Rady Gminy Brąszewice:

1. Adam Laskowski –  przewodniczący
2. Marzena Cichecka –  członek
3. Zdzisława Komenda –  członek
4. Zenon Ciupek –  członek
5. Andrzej Smok –  członek


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji  Rady Gminy Brąszewice:

1. Józef Przezak –  przewodniczący
2. Justyna Brąś –  członek
3. Remigiusz Ubycha –  członek
4. Jan Światek –  członek


 Komisja ds. Budżetu i Inwestycji Rady Gminy Brąszewice:

1. Antoni Sowizdrzał –  przewodniczący
2. Grażyna Dobruchowska –  członek
3. Łukasz Dąbek –  członek
4. Bartłomiej Kuś –  członek
5. Józef Toruński –  członek