Aktualizacja: lipiec 2017

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 rok

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

1

Przebudowa drogi gminne nr 114111E relacji Brąszewice - Wólka Klonowska

Roboty budowlane

300 000,00 zł

Styczeń 2017

2

Przebudowa istniejącej Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową zbiornika retencyjnego (wyrównawczego), wykonanie otworu studziennego S-1/16 i budowa studni głębinowej nr 2 w miejscowości Godynice oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zadębieniec.

Roboty budowlane

938 000,00 zł

Lipiec 2017

3

Zakup energii elektrycznej na lata 2018-2019

dostawy

230 000,00 zł

Wrzesień 2017

4

Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Publicznej Szkole podstawowej SPSK im. Św. Bernadetty Soubirous w Trzcince

Roboty budowlane

200 000,00 zł

Maj 2017

5

Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem

dostawa

170 000,00 zł

Czerwiec 2017

6

Podwójne powierzchniowe utrwalenie dróg gminnych na terenie Gminy Brąszewice

Roboty budowlane

227 019,00 zł

Lipiec 2017

WÓJT GMINY
Karol Misiak

 


Aktualizacja: maj 2017

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 rok

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

1

Przebudowa drogi gminne nr 114111E relacji Brąszewice - Wólka Klonowska

Roboty budowlane

300 000,00 zł

Styczeń 2017

2

Przebudowa istniejącej Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową zbiornika retencyjnego (wyrównawczego), wykonanie otworu studziennego S-1/16 i budowa studni głębinowej nr 2 w miejscowości Godynice oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zadębieniec.

Roboty budowlane

938 000,00 zł

Lipiec 2017

3

Zakup energii elektrycznej na lata 2018-2019

dostawy

230 000,00 zł

Wrzesień 2017

4

Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Publicznej Szkole podstawowej SPSK im. Św. Bernadetty Soubirous w Trzcince

Roboty budowlane

200 000,00 zł

Maj 2017

5

Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem

dostawa

170 000,00 zł

Czerwiec 2017

WÓJT GMINY
Karol Misiak

 


Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 rok

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

1

Przebudowa drogi gminne nr 114111E relacji Brąszewice – Wólka Klonowska

Roboty budowlane

300 000,00 zł

Styczeń 2017

2

Przebudowa istniejącej Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową zbiornika retencyjnego (wyrównawczego), wykonanie otworu studziennego S-1/16 i budowa studni głębinowej nr 2 w miejscowości Godynice oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zadębieniec.

Roboty budowlane

938 000,00 zł

Lipiec 2017

3

Zakup energii elektrycznej na lata 2018-2019

dostawy

230 000,00 zł

Wrzesień 2017

WÓJT GMINY
Karol Misiak