Skład Rady Gminy kadencji 2014-2018

Ustawowy skład Rady Gminy wynosi 15 radnych.
W obecnej kadencji 2014-2018 Rada Gminy działa w następującym składzie:

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sowizdrzał

e-mail: ug_braszewice@wp.pl
adres: ul. Starowiejska 1, 98-277 Brąszewice
telefon: 43 821 17 78, fax: 43 821 18 73
 
Wiceprzewodniczący I
Józef Toruński

e-mail: ug_braszewice@wp.pl
adres: ul. Starowiejska 1, 98-277 Brąszewice
telefon: 43 821 17 78, fax: 43 821 18 73

Wiceprzewodniczący II
Grażyna Dobruchowska

e-mail: ug_braszewice@wp.pl
adres: ul. Starowiejska 1, 98-277 Brąszewice
telefon: 43 821 17 78, fax: 43 821 18 73

Radni:
Lipka Dorota
Stawirej Jan
Ławniczak Jerzy
Łuszczek Bożena
Kurzaj Ryszard
Kurzaj Mariusz
Laskowski Adam
Piotrowski Jacek
Cichecka Marzena
Przezak Józef
Kulig Grzegorz
Plichta Jarosław

 

Obsługę Rady Gminy prowadzi:
Inspektor ds. informatyki i działalności gospodarczej
Sylwester Domagała
adres: ul. Starowiejska 1, 98-277 Brąszewice
telefon: 43 821 17 78, fax: 43 821 18 73
e-mail:
ug_braszewice@wp.pl