Brąszewice, dn. 14.01.2020 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 rok

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia (bez podatku VAT)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

1

Przebudowa drogi gminnej nr 114109E w miejscowości Zagóra

Roboty budowlane

559 946,98 zł

Styczeń 2020

2

Przebudowa drogi gminnej nr 114130E w miejscowości Gałki

Roboty budowlane

410 772,53 zł

Styczeń 2020

3

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Bukowiec

Roboty budowlane

394 979,20 zł

Styczeń 2020

4

Nadbudowa, przebudowa i termomodernizacja wraz z remontem budynku Szkoły Podstawowej w Godynicach

Roboty budowlane

851 309,36 zł

 Marzec 2020 r.

WÓJT GMINY
Karol Misiak