Aktualizacja 9.02.2021 r.

Komunikat Centralnego Biura Spisowego

Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony DO 16 LUTEGO 2021 R.

Dyrektor Centralnego Biura Spisowego
/-/ Janusz Dygaszewicz


Szczegóły naboru w załączniku.