OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Brąszewice
w sprawie przyznania stypendium sportowego
oraz nagród na 2021 rok

Na podstawie Regulaminu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień stanowiących załącznik do Uchwały Rady Gminy Nr XLIV/200/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r. za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym:

Stypendia sportowe przyznano w następujących wysokościach:

1.
Nazwisko i imię - Szymon Grzegorzewski - LKS MOSiR Sieradz
Osiągnięcie - II miejsce w Mistrzostwach Polski juniorów w wielobojach i sztafetach, Lekkoatletyka 4x200 m
Kwota stypendium - 150 zł/m-c

Brąszewice, 12.02.2021 r.

WÓJT GMINY
Karol Misiak