INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
W URZĘDZIE GMINY W BRĄSZEWICACH NA STANOWISKO

Podinspektor ds. wodociągów i inwestycji

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani ANITA KOMENDA, zam. Chajew

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Anita Komenda spełniła wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze. Wykazała się znajomością regulacji prawnych obowiązujących w jednostce samorządu terytorialnego. Posiada doświadczenie jako pracownik samorządowy oraz niezbędne kwalifikacje i umiejętności do wykonywania pracy na stanowisku Podinspektor ds. wodociągów i inwestycji. Pani Anita Komenda uzyskała także największą liczbę punktów w przeprowadzonej w dniu 28 kwietnia 2021 roku rozmowie kwalifikacyjnej.

Przewodnicząca Komisji
Agnieszka Drzazga

Brąszewice, dnia 30 kwietnia 2021 roku