Uwaga!

Zmiana terminów zgodnie z "Ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia"

Zmiana załączników do SWZ zgodnie z plikiem "Wyjaśnienia nr 1 do SWZ-energia elektryczna II-Załączniki.zip"

Zmiana załączników do SWZ zgodnie z plikiem "Wyjaśnienia nr 2 do SWZ-energia elektryczna II-Załączniki.zip"