Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Brąszewice

Kolorowy pasek


UCHWAŁA NR XIV/75/2019
RADY GMINY BRĄSZEWICE
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019r. poz. 506, zm.: poz. 1309, 1696, 1815), art. 44 ust. 1, ust. 2 i art. 45 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r. poz. 1614, zm.: poz. 2244, poz.2340, Dz. U. z 2019 r. poz. 1696, poz. 1815), Rada Gminy Brąszewice uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustanawia się pomnikiem przyrody drzewo gatunku lipa drobnolistna, rosnące na terenie nieruchomości oznaczonej numerem działki 57/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Podawacz gm. Brąszewice, będącej własnością Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwo Złoczew.
2. Szczegóły dotyczące położenia pomnika przyrody oraz jego wymiarów określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Mapa przedstawiająca usytuowanie pomnika przyrody stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Ustanowienie niniejszego drzewa pomnikiem przyrody ma na celu ochronę tworów przyrody ożywionej, charakteryzujących się wyjątkowymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi, a także szczególnymi cechami osobniczymi, takimi jak rozmiar i wiek drzewa.
§ 3. W stosunku do pomnika przyrody, o którym mowa w § 1, w ramach ochrony czynnej, mającej na celu utrzymanie właściwego stanu pomnika przyrody, ustala się możliwość:
1) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zabezpieczających koronę;
2) zabezpieczania ubytków i ran powierzchniowych pnia.
§ 4. W stosunku do ustanowionego pomnika przyrody, o którym mowa w § 1, wprowadza się następujące zakazy:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu;
2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
4) umieszczania tablic reklamowych.
§ 5. Nadzór nad pomnikiem przyrody sprawują Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złoczew.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brąszewice.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Sowizdrzał
 

 

Załączniki

Uchwała-XIV-75-2019-pomnik przyrody (298.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Rada Gminy
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Sylwester Domagała
Data wprowadzenia:2020-01-08 14:04:55
Opublikował:Sylwester Domagała
Data publikacji:2020-01-08 14:09:33
Ostatnia zmiana:2020-01-08 14:09:48
Ilość wyświetleń:82

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij