Wyszukaj:
Urząd Gminy Brąszewice
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Gmina
•  Położenie
•  Jednostki pomocnicze (sołectwa)
•  Warto zobaczyć
•  Jednostki organizacyjne
  Rada Gminy
•  Skład Rady Gminy
•  Komisje Rady Gminy
•  Oświadczenia majątkowe
•  Sesje Rady Gminy
•  Posiedzenie Komisji ds. Oświaty i Kultury
•  Archiwum
  Urząd Gminy
•  Kierownictwo urzędu
•  Struktura organizacyjna
•  Numery kont bankowych
•  Oświadczenia majątkowe
•  Ogłoszenia
•  Lokalna Grupa Działania "Szlakiem sieradzkiej E-ski"
•  Archiwum
  Praca Urzędu
•  Podatki i opłaty
•  Druki do pobrania
  Ochrona środowiska Gospodarka gruntami
•  Gospodarka odpadami
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku
•  Ocena jakości wody
•  Archiwum
  Nabór na stanowiska
•  Nabór na stanowisko ds. wodociągów i inwestycji
•  Nabór na stanowisko - Sekretarz Gminy
•  Archiwum
  Zamówienia Publiczne
•  Przetargi
•  Zamówienia do 30000 EURO
  Prawo lokalne
•  Statut gminy
•  Uchwały Rady Gminy
•  Budżet
•  Zarządzenia Wójta Gminy
•  Protokoły z sesji Rady Gminy
•  Rejestry
  Petycje
•  Petycje
  Redakcja Biuletynu
•  Osoba odpowiedzialna
  Wybory
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
•  Archiwum
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Wejdź na ePUAP
  Informacje
•  Instrukcja obsługi
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki


2025793
od 01 marca 2006
Informacje » Niepublikowane w BIP Wersja do druku

Informacja o dostępie do informacji publicznej, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Zgodnie z art. 8 ust.4 Ustawy o dostępie do informacji publicznej, informujemy, że:

 

1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana:

 

a) poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy,

b) na pisemny wniosek,

 

2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

 

Zgodnie z art.15 ustawy:

 

1. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowo koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

 

2. Podmiot, o którym mowa w ust.1, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

 

 

 Podstawa prawna:

 

 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z dnia 8 października 2001 roku.)

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. z dnia 5 czerwca 2002 roku.)

 

 

 

 

 

 

Załączone dokumenty
  Wniosek informacja publiczna (140.3kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Mariusz Lipka, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Mariusz Lipka, Data wprowadzenia: 2006-06-06 10:20:21, Zatwierdził do publikacji: Mariusz Lipka, Data publikacji 2006-06-06 10:22:07, Ostatnia zmiana: 2015-03-30 12:55:07, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 5203