Wyszukaj:
Urząd Gminy Brąszewice
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Gmina
•  Położenie
•  Jednostki pomocnicze (sołectwa)
•  Warto zobaczyć
•  Jednostki organizacyjne
  Rada Gminy
•  Skład Rady Gminy
•  Komisje Rady Gminy
•  Oświadczenia majątkowe
•  Sesje Rady Gminy
•  Posiedzenie Komisji ds. Oświaty i Kultury
•  Archiwum
  Urząd Gminy
•  Kierownictwo urzędu
•  Struktura organizacyjna
•  Numery kont bankowych
•  Oświadczenia majątkowe
•  Ogłoszenia
•  Lokalna Grupa Działania "Szlakiem sieradzkiej E-ski"
•  Archiwum
  Praca Urzędu
•  Podatki i opłaty
•  Druki do pobrania
  Ochrona środowiska Gospodarka gruntami
•  Gospodarka odpadami
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku
•  Ocena jakości wody
•  Archiwum
  Nabór na stanowiska
•  Nabór na stanowisko ds. wodociągów i inwestycji
•  Nabór na stanowisko - Sekretarz Gminy
•  Archiwum
  Zamówienia Publiczne
•  Przetargi
•  Zamówienia do 30000 EURO
  Prawo lokalne
•  Statut gminy
•  Uchwały Rady Gminy
•  Budżet
•  Zarządzenia Wójta Gminy
•  Protokoły z sesji Rady Gminy
•  Rejestry
  Petycje
•  Petycje
  Redakcja Biuletynu
•  Osoba odpowiedzialna
  Wybory
•  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
•  Archiwum
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Wejdź na ePUAP
  Informacje
•  Instrukcja obsługi
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki


2025760
od 01 marca 2006
Rada Gminy » Komisje Rady Gminy Wersja do druku


Komisje Rady Gminy kadencji 2014-2018

Wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi Rady Gminy są komisje stałe i doraźne.
Pracami komisji kierują przewodniczący komisji wybrani przez powołanych członków komisji na ich pierwszych posiedzeniach.
Komisje obradują na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczących komisji, zgodnie z zatwierdzonym rocznym planem pracy oraz w miarę potrzeb.
W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć mieszkańcy gminy.

Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je Radzie. Opinie i wnioski uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji. Przewodniczący komisji stałych co najmniej raz do roku przedstawiają na sesji Rady sprawozdania z działalności komisji.
Szczegółowe zasady działania komisji Rady Gminy określa rozdział VI  Statutu Gminy Brąszewice.

W kadencji 2014-2018 przy Radzie Gminy działają 3 komisje stałe:

Komisja Rewizyjna Rady Gminy w składzie:
1. Jarosław Plichta – przewodniczący,
2. Marzena Cichecka – członek,
3. Adam Laskowski – członek,
4. Józef Przezak – członek,
5. Mariusz Kurzaj – członek.

Komisja ds. Budżetu i Inwestycji Rady Gminy w składzie:

1) Grzegorz Kulig – przewodniczący
2) Józef Toruński – członek
3) Jerzy Ławniczak – członek
4) Ryszard Kurzaj – członek
5) Grażyna Dobruchowska – członek

Komisja ds. Oświaty i Kultury Rady Gminy w składzie:

1. Jacek Piotrowski – przewodniczący
2. Bożena Łuszczek – członek
3. Dorota Lipka – członek
4. Jan Stawirej – członek

 


Informację wytworzył: Sylwester Domagała, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Sylwester Domagała, Data wprowadzenia: 2015-01-07 10:22:56, Zatwierdził do publikacji: Sylwester Domagała, Data publikacji 2015-01-07 10:25:59, Ostatnia zmiana: 2015-01-07 10:26:13, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1895