Brąszewice, dnia  14.02.2020 r.

IT.271.3.PN.2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania na: Przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Bukowiec

Zamawiający na podstawie art. 86 ust 5  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 z poźń. zm.) informuje, że w dniu 13.02.2020 roku o godz. 10.15 nastąpiło otwarcie ofert na przetarg nieograniczony na: Przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Bukowiec

Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 300 000,00 zł

W przetargu wpłynęły 5 ofert:

1. BUD-TRANS Roboty Budowlano-Drogowe Maria Karbowiak, ul. Uniejowska 170A , 98-200 Sieradz
Cena oferty – 502230,66 zł
Okres gwarancji – 72 miesiące
Termin wykonania – do 30.09.2020 r.
Warunki płatności faktury – 30 dni

2. Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz,  ul. Noskowska 3-5, 62-800 Kalisz
Cena oferty – 479 588,34 zł
Okres gwarancji – 72 miesiące
Termin wykonania – do 30.09.2020 r.
Warunki płatności faktury – 30 dni

3. Usługi Transportowe Handel Andrzej Pilarczyk, 63-524 Czajków,
Czajków 111
Cena oferty – 445 121,34 zł
Termin wykonania – do 30.09.2020 r.
Okres gwaranci - 72 miesięcy
Warunki płatności faktury – 30 dni

4. „ARES” Karol Wrzecioniarz, ul. Grabska 41, 98-273 Klonowa
Cena oferty – 446 607,83  zł
Termin wykonania – do 30.09.2020 r.
Okres gwaranci - 72 miesięcy
Warunki płatności faktury – 30 dni

5. „MOSKA BUDOWNICTWO” Sp. z o.o., 98-400 Wieruszów, ul. Ks. A. Kordeckiego 2a
Cena oferty – 448 331,15 zł
Termin wykonania – do 30.09.2020 r.
Okres gwaranci - 72 miesięcy
Warunki płatności faktury – 30 dni

Wójt Gminy
Karol Misiak