Wizualizacja przebiegu wyborów Prezydenta RP w dniu 28 czerwca 2020 r.
znajduje się na stronie:
https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/