Informacja o czasie pracy Obwodowych Komisji Wyborczych

Obwodowe Komisje Wyborcze:

Nr 1 w Brąszewicach - adres siedziby: Szkoła Podstawowa w Brąszewicach, ul. Sieradzka 90,

Nr 2 w Chajewie - adres siedziby: Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Chajewie, Chajew 44,

Nr 3 w Godyniach - adres siedziby : Szkoła Podstawowa w Godynicach, Godynice 17,

Nr 4 w Żurawiu - adres siedziby : Szkoła Podstawowa w Żurawiu, Żuraw 18,

będą czynne w dniu 12 lipca 2020 r. od 7.00 do 21.00, przy czym członkowie Obwodowych Komisji Wyborczych pracują od godz. 6.00, aż do momentu przyjęcia protokołów.

Sekretarz Gminy
Agnieszka Drzazga