Brąszewice, dnia  26.04.2021 r.

IT.271.1.1.2021

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania na: Przebudowę drogi gminnej nr 11411E relacji Brąszewice- Wólka Klonowska oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Żarnów”

Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert:

W przetargu wpłynęły 3 oferty:

1. ARES” Karol Wrzecioniarz, ul. Grabska 41, 98-273 Klonowa
Cena oferty – 1 054 771,19 zł

2. Usługi Transportowe Handel Andrzej Pilarczyk, 63-524 Czajków,
Czajków 111
Cena oferty – 892 423,83 zł

3. BUD-TRANS Roboty Budowlano-Drogowe Maria Karbowiak,
ul. Uniejowska 170A , 98-200 Sieradz
Cena oferty – 897 539,17 zł

Wójt Gminy
Karol Misiak