OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

Antoni Sowizdrzał

Radny Gminy