Lista osób
spełniających wymagania formalne w naborze
na wolne stanowisko urzędnicze:
podinspektor ds. wodociągów i inwestycji
w Urzędzie Gminy w Brąszewicach

Informujemy, że w wyznaczonym terminie złożono dwie oferty konkursowe.

Do drugiego etapu postępowania konkursowego – rozmowy kwalifikacyjnej zostali zakwalifikowani następujący kandydaci:

1. Anita Komenda
2. Karolina Misiak

Brąszewice, dnia 21 kwietnia 2021 roku

Przewodnicząca Komisji
Agnieszka Drzazga