Brąszewice, dn.22.11.2021 r.

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

Oznaczenie sprawy: IT.271.1.6.2021
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeb Gminy Brąszewice oraz jej jednostek organizacyjnych

Stosownie do wymogu określonego w art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający udostępnia informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia: 464000,00 zł z VAT.

Wójt Gminy
Karol Misiak