O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Brąszewice

z dnia 30 kwietnia 2009 roku

 

 

 

         Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U.Nr 25, poz. 219, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112 poz. 766) podaje się do wiadomości publicznej informację
o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

Numer obwodu głosowania

 

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji   wyborczej

 

1.

 

Błota, Brąszewice I,
Brąszewice II, Czartoria, Kosatka, Wojtyszki, Wólka Klonowska

 

Publiczne Gimnazjum
w Brąszewicach, Brąszewice I/20

 

2.

 

Bukowiec, Chajew,
Chajew Kolonia

 

Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK
w Chajewie,
Chajew 44

3.   obrazek

 

Godynice, Przedłęcze, Sokolenie, Starce, Szczesie, Zadębieniec

 

Szkoła Podstawowa
w Godynicach,
Godynice 17

 

4.

 

Gałki, Wiertelaki, Trzcinka, Kamieniki

 

Szkoła Podstawowa
w Żurawiu, 
Żuraw 18

 

Lokal Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Godynicach dostosowany jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, a także zaświadczeń o prawie do głosowania oraz dopisania wyborców niepełnosprawnych lub przebywających czasowo na obszarze gminy do spisu wyborców, można uzyskać w Urzędzie Gminy w Brąszewicach w pokoju nr 7 lub pod numerem telefonu (043) 821-17-78.

Lokale obwodowych komisji wyborczych otwarte będą w dniu głosowania 7 czerwca 2009 r. w godzinach  8.00 - 22.00.

 

                                                                                     Wójt

 

                                                                           Władysław Iszczek