Opłata za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Taryfy za wodę dostarczoną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

1) dla gospodarstw domowych, instytucji użyteczności publicznej i innych podmiotów niezwiązanych z produkcją żywności – 2,44 zł /m3 plus podatek VAT (8%)

2) dla przedsiębiorstw produkujących żywność – 2,57 zł/m3 plus podatek VAT (8%).

Opłata abonamentowa - miesięczna:

1) dla gospodarstw domowych, instytucji użyteczności publicznej i innych podmiotów niezwiązanych z produkcją żywności – 2,00 zł plus podatek VAT (8%).

2) dla przedsiębiorstw produkujących żywność –2,00 zł plus podatek VAT (8%).
Opłata za ścieki odprowadzane do Gminnej Oczyszczalni Ścieków.

Taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków:

1) dla gospodarstw domowych, instytucji użyteczności publicznej i innych podmiotów niezwiązanych z produkcją żywności – 4,68 zł /m3 plus podatek VAT;

2) dla przedsiębiorstw produkujących żywność – 4,68 zł/m3 plus podatek VAT.

Wpłaty można dokonywać za pośrednictwem inkasenta lub po otrzymaniu faktury na numer konta, który jest przypisany dla każdego odbiorcy indywidualnie. Wpłata na zły numer skutkuje niezaksięgowaniem wpłaty.Opłata za nieczystości płynne dowożone do oczyszczalni ścieków
wozem asenizacyjnym należącym do Gminy Brąszewice

Cena usługi zależna jest od ilości odbieranych ścieków i wynosi:

- do 3,5 m3 ścieków (pół beczki) w wysokości 39,96 zł brutto (37,00 zł + 8% VAT);

- od 3,5 do 7,0 m3 ścieków (pełna beczka) w wysokości 79,92 zł brutto (74,00 zł + 8% VAT).

Wywóz ścieków realizowany będzie w poniedziałki i piątki w godzinach 8:00 - 15:00.

Zamówienie można składać telefonicznie pod numerem telefonu 43 821 17 78.