Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Brąszewice

Kolorowy pasek


Brąszewice, dnia 03.10.2013 r.

IT.271.9.WR.2013

ZAPROSZENIE
do złożenia propozycji cenowej

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie prowadzone jest w oparciu o obowiązujący w Gminie Brąszewice Regulamin udzielania zamówień publicznych w zakresie dotyczącym postępowań o wartości szacunkowej poniżej 14.000EUR
Zamawiający: Gmina Brąszewice ul. Starowiejska 1, 98-277 Brąszewice
Zaprasza do składania ofert cenowych na zaprojektowanie, wykonanie i dostawę Materiałów promocyjno – informacyjnych w ramach projektu „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzysząca, budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Gminie Brąszewice” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz WFOŚiGW w Łodzi.

1. Zakres zamówienia: Obejmuje zaprojektowanie wykonanie i dostawę materiałów informacyjno – promocyjnych dla Gminy Brąszewice.

Lp.

Opis

Elementy obowiązkowe

1. Długopis automatyczny wykonany z aluminium. Wkład do długopisu z niebieskim tuszem, korpus koloru zielonego. Klips i końcówka w kolorze srebrnym. Loga:
- PROW
- WFOŚiGW w Łodzi
- UE
- Gmina Brąszewice
2. Notes 50-cio kartkowy w formacie B6. Na zewnętrznej stronie okładki kalendarz na lata 2014 i 2015 oraz danymi teleadresowymi Gminy Brąszewice. Kartka w kratkę, klejona, na każdej stronie logotypy mono i napis:” Gminna Oczyszczalnia Ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013  oraz ze środków WFOŚiGW w Łodzi.” Loga:
- PROW
- WFOŚiGW w Łodzi
- UE
- Gmina Brąszewice
3. Torb papierowa ekologiczna:
Format:
- szerokość 17 cm (+2 cm)
- wysokość 22 cm (+ 2cm)
- dno 9cm (+2 cm)
Uchwyty:
- uchwyty papierowe, skręcane
Kolor:
naturalny beżowy
Grubość papieru:110 g/m2
Nadruk:
Na torbie – jednostronny nadruk na zewnętrznej stronie torby - trwały, w kolorze
brązowym z elementami obowiązkowymi.
Loga:
- PROW
- WFOŚiGW w Łodzi
- UE
- Gmina Brąszewice
4. Torb papierowa ekologiczna:
Format:
- szerokość 25 cm (+2 cm)
- wysokość 35 cm (+ 2cm)
- dno 9cm (+2 cm)
Uchwyty:
- uchwyty papierowe, skręcane
Kolor:
naturalny beżowy
Grubość papieru:
110 g/m2
Nadruk:
Na torbie – jednostronny nadruk na zewnętrznej stronie torby - trwały, w kolorze
brązowym z elementami obowiązkowymi.
Logo
GMINA BRĄSZEWICE
5. Torba bawełniana na zakupy z krótkimi uchwytami Logo
GMINA BRĄSZEWICE

2. Propozycję cenową należy podać w trzech wariantach:
I. nakład 100-300 sztuk
II. nakład 300-500 sztuk
III. nakład > 500 sztuk

3. Elementy obowiązkowe:
www.prow.lodzkie.pl
www.wfosigw.lodz.pl
www.braszewice.pl

4. Zadania Wykonawcy:
1) opracowanie indywidualnych projektów długopisów, notesów i torby,
2) uwzględnienie uwag zamawiającego do projektu,
3) przygotowanie i dostarczenie wersji ostatecznej w formie elektronicznej do akceptacji Zamawiającemu,
4) wykonanie druku,
5) dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

5. Zadana Zamawiającego:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu materiałów promocyjno – informacyjnych oraz nanoszenie uwag przed wydrukiem.

6.Wykonawca składając propozycję cenową, składa:
1) Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia następujące warunki dotyczące (wg załączonego wzoru):
a) posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności stanowiących przedmiot zamówienia
b) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2) Propozycję cenową (wg załączonego wzoru).

7. Przy wyborze propozycji cenowej Zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena – 100 %.

8. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:
W cenę propozycji należy wliczyć :
1. koszt materiałów, druk, projekty graficzne i ich zmiany w trakcie przygotowywania;
2. transport do Zleceniodawcy;
3. obowiązujący podatek VAT od towarów i usług.
Cena podana przez Wykonawcę za wykonanie przedmiotu umowy jest obowiązująca Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim podstawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

9. Termin złożenia propozycji cenowej do dnia  14.10.2013 r.
Propozycję cenową należy złożyć w formie pisemnej.
Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie uwzględniona.

10.Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 30 październik 2013 r.

11. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Wioletta Halamus, tel. 43 821-17-78, fax. 43 821 18-73 e-mail w.halamus@braszewice.pl

12. Warunki płatności – 30 dni od dnia otrzymania faktury

WÓJT GMINY
Karol Misiak

 

Metadane

Źródło informacji:Karol Misiak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Sylwester Domagała
Data wprowadzenia:2013-10-07 14:21:30
Opublikował:Sylwester Domagała
Data publikacji:2013-10-07 15:29:40
Ostatnia zmiana:2013-10-07 15:29:46
Ilość wyświetleń:1696

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij