AKTUALIZACJA: LUTY 2018

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 rok

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia
(bez podatku VAT)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

1

Remont drogi gminnej nr 114138E w miejscowości Salamony oraz remont zatoki autobusowej

Roboty budowlane

371 867,42 zł

Styczeń 2018

2

Przebudowa drogi  gminnej  Nr 114 113E oraz przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Godynice

Roboty budowlane

200 000,00 zł

Styczeń 2018

3

Przebudowa drogi gminnej 114132E ul. Kasztanowa w miejscowości Brąszewice

Roboty budowlane

150 000,00 zł

Styczeń 2018

4

Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole podstawowej SPSK im. Św. Mikołaja w Chajewie

Roboty budowlane

220 000,00 zł

 Marzec 2018

5

Dostawa kruszywa na drogi gminne

dostawa

170 000,00 zł

Marzec 2018

6

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zadębieniec

Roboty budowlane

100 000,00 zł

Kwiecień 2018

7

Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej w Żurawiu

Roboty budowlane

220 000,00 zł

Marzec 2018

WÓJT GMINY
Karol Misiak

 


Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 rok

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

1

Remont drogi gminnej nr 114138E w miejscowości Salamony oraz remont zatoki autobusowej

Roboty budowlane

371 867,42 zł

Styczeń 2018

2

Przebudowa drogi  gminnej  Nr 114 113E oraz przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Godynice

Roboty budowlane

200 000,00 zł

Styczeń 2018

3

Przebudowa drogi gminnej 114132E ul. Kasztanowa w miejscowości Brąszewice

Roboty budowlane

150 000,00 zł

Styczeń 2018

4

Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole podstawowej SPSK im. Św. Mikołaja w Chajewie

Roboty budowlane

220 000,00 zł

 Marzec 2018

5

Dostawa kruszywa na drogi gminne

dostawa

170 000,00 zł

Marzec 2018

6

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zadębieniec

Roboty budowlane

100 000,00 zł

Kwiecień 2018

WÓJT GMINY
Karol Misiak