Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Brąszewice

Kolorowy pasek

Referat Infrastruktury Technicznej

adres: ul. Starowiejska 1, 98-277 Brąszewice
telefon: 43 821 17 78, fax: 43 821 18 73

e-mail: ug_braszewice@wp.pl

 

godziny urzędowania: od poniedziałaku do piątku: od 800 do 1600

 

              
  Podinspektor ds. gospodarki gruntami i ochrony środowiska:
  Anna Morawska, pokój nr 5


  Inspektor ds. planowania przestrzennego i inwestycji
  Elżbieta Salamon, pokój nr 7A


  Referent ds.  funduszy zewnętrznych i promocji
  Joanna Bętkowska, pokój nr 7A

 

  Referent ds. drogownictwa
  inż. Mariusz Pędziwiatr, pokój nr 5

 

           

     Do głównych zadań realizowanych przez referat należy w szczególności:

 

 opracowywania programów gospodarczych, w tym wykonywanie spraw studialnych i prognostycznych,

 przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych gminy,

 koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych,

 przechowywanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów i wyrysów,

 ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przygotowywanie wyników tej oceny,

 dokonywanie analiz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu
    zagospodarowania przestrzennego,

 prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

 prowadzenie spraw związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,

 prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

 rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne organy administracji  publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu,

 prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości,

 gospodarowanie i zarządzanie komunalnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywania, oddawaniaw użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, użyczenie, w trwały zarząd oraz ich przekazywanie na cele szczególne,

 ustalanie ich wartości, cen i opłat za korzystanie z nich,

 organizowanie przetargów na zbywanie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność gminy,

 nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy,

 komunalizacja gruntów,

 prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych,

 tworzenie zasobu gruntów i gospodarowanie nim,

 wyposażanie gruntów w urządzenia komunalne,

 zagospodarowanie wspólnot gruntowych,

 prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem drogami gminnymi w tym:

 przygotowanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy, dotyczących

    zaliczania dróg do poszczególnych kategorii,

 projektowanie przebiegu dróg,

 budowę, modernizację i ochronę dróg,

 zarządzanie drogami,

 określanie szczególnego korzystania z dróg w tym wykorzystania pasów drogowych na cele
    niekomunikacyjne,

 koordynację i obsługę w współpracy z innymi zarządcami dróg publicznych,

 prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska i rolnictwem, a w szczególności dotyczących:

    a/ łowiectwa,

    b/ zwalczanie zaraźliwych chorób zwierzęcych,

    c/ ochrony i kształtowania środowiska, w tym:

        - zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,

        - ograniczeń dotyczących maszyn i urządzeń technicznych,

        - ochrony środowiska przed odpadami,

        - utrzymanie czystości i porządku,

    d/ ochrony gruntów rolnych i leśnych, w tym:

        - przeznaczania gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne,

        - wyłączania gruntów z produkcji,

        - rolniczego wykorzystania gruntów,

        - rekultywacji nieużytków oraz zdewastowanych i zdegradowanych i użyźniania innych gruntów,

    e/ przeciwdziałanie nieformalnemu obrotowi ziemią,

    f/ nasiennictwa,

    g/ gospodarki wodnej,

    h/ ochrony powietrza atmosferycznego,

 targami i targowiskami,

prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem zamówień publicznych w zakresie wykraczającym poza zadania innych referatów bądź stanowisk pracy

 gromadzenie informacji o Gminie i przygotowywanie materiałów promujących gminę na zewnątrz.

Metadane

Źródło informacji:Renata Plucińska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Sylwester Domagała
Data wprowadzenia:2006-05-12 13:32:54
Opublikował:Sylwester Domagała
Data publikacji:2006-05-12 13:50:46
Ostatnia zmiana:2017-04-05 15:34:45
Ilość wyświetleń:4973

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij