Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Brąszewice

Kolorowy pasek

WÓJT GMINY BRĄSZEWICE
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Brąszewicach

I.                                        Do   konkursu   może   przystąpić   osoba,   która   spełnia   wymagania   określone
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 roku
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko
kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek /Dz.U. z 2003 r Nr 89,
póz. 826 z późn. zm./

II.                Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

l/ uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania

i rozwoju szkoły.

2/ życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności

informacje o stażu pracy pedagogicznej -- w przypadku nauczyciela lub stażu

pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego,

3/  akt   nadania  stopnia  awansu  zawodowego   nauczyciela  mianowanego   lub

dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu

pracy,   wykształcenia  i  przygotowania  zawodowego  w   przypadku  osoby  nie

będącej nauczycielem,

4/   dyplom   ukończenia   studiów   wyższych   oraz   dokumenty   potwierdzające

posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego

w przypadku osoby nie będącej nauczycielem,

5/ dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu

zarządzania oświatą.

6/ ocenę pracy, o której mowa w § l pkt   4 rozporządzenia Ministra Edukacji

Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna

odpowiadać   osoba   zajmująca   stanowisko   dyrektora   oraz   inne   stanowisko

kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek.

7/  zaświadczenie      lekarskie     o     braku      przeciwwskazań     zdrowotnych

do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.

8/ oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa

w art. 76 ust. l ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela /1. j. Dz. U.

z 2006 r. Nr 97. póz. 674 z późn. zm./ oraz nie toczy się przeciwko niemu

postępowanie karne.

9/ oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie

oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.

10/ oświadczenie,   że   kandydat   nie   był   karany   zakazem   pełnienia  funkcji

kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym

mowa w art. 31 ust. l pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności

za naruszenie dyscypliny finansów publicznych / Dz. U. z 2005 r. Nr 14. póz. 114

z późn. zm./,

11/ oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych

osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia  1997 r. o ochronie danych

osobowych / t.j. Dz. U. z 2002r. Nr. 101, póz. 926 z późn. zm./

III.       Oferty   należy   składać   w   zamkniętych   kopertach   z   podanym   adresem
zwrotnym
i dopiskiem:

Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum  w  Brąszewicach"
 
w  terminie  14  dni  od  dnia  ukazania  się
ogłoszenia w prasie  na adres:

Urząd Gminy w Brąszewicach

Brąszewice 171, 98-277 Brąszewice


Konkurs   przeprowadzi   komisja   konkursowa  powołana   przez   Wójta   Gminy Brąszewice.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.Metadane

Źródło informacji:Władysław Iszczek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Sylwester Domagała
Data wprowadzenia:2007-05-25 15:09:45
Opublikował:Sylwester Domagała
Data publikacji:2007-05-25 15:14:16
Ostatnia zmiana:2007-05-25 15:22:50
Ilość wyświetleń:2547

Urzad Gminy, ul. Starowiejska 1, 98-277 Braszewice
Tel. 43 821 17 78, fax. 43 821 18 73
Czynny od poniedzialku do piatku od 8:00 do 16:00
e-mail: ug_braszewice@wp.pl


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij